10%

Welkom bij de Bloesembalans Exclusive Blend vragenlijst voor volwassenen en kinderen. Deze vragenlijst is bedoeld ter ondersteuning bij het samenstellen van een speciaal op maat gemaakte blend. We begrijpen dat iedereen uniek is en dat emotionele uitdagingen kunnen variëren in intensiteit en frequentie.

In deze vragenlijst vragen we je om verschillende situaties te beoordelen en aan te geven of ze wel of niet van toepassing zijn op jouw leven. Daarnaast vragen we je om de intensiteit aan te geven van de emoties of situaties die je ervaart. Wees gerust, er zijn geen goede of foute antwoorden - jouw eerlijke feedback is van onschatbare waarde voor het samenstellen van de meest effectieve remedie voor jou.

Er komen straks stellingen in verschillende categorieën voorbij. Zit er een stelling bij die op jou van toepassing is? Selecteer dan de intensiteit van die stelling door het aantal druppels te selecteren. 1 druppel staat gelijk aan een lage intensiteit, dus de stelling is van toepassing, maar is een lichte mate. 5 druppels staan gelijk aan een hoge intensiteit, dus de stelling is extreem aanwezig.

Laten we samen de weg naar innerlijke balans verkennen. Neem even de tijd om elke vraag zorgvuldig te overwegen en jouw antwoorden nauwkeurig te registreren. We zijn er om jou te ondersteunen op jouw reis naar emotioneel welzijn.

Jouw gegevens

Angst of stress

Angstige gevoelens, maar het is niet duidelijk waarom of waarvoor, of een naar voorgevoel
Bang om de controle te verliezen
Angst voor specifieke dingen, verlegen
Bezorgd om anderen of bang dat anderen iets overkomt
Last van paniekaanvallen, flauwvallen, hevige schrikreactie

Onzekerheid

Anderen laten beslissen en weinig zelfvertrouwen
Depressief, dingen niet meer zien zitten, alles gaat toch mis, snel ontmoedigt, neerslachtig
Wanhopig, verslagen en de toekomst interesseert me niet zo veel. Moed verloren en hoop opgegeven
Vermoeid, maandagmorgen gevoel, uitstelgedrag, dagelijkse sleur
Keuzestress, verander continu van gedachten, twijfelen, besluiteloosheid, voel me onrustig
Onduidelijke richting in het leven, geen doelen, wat leidt tot ontevredenheid en frustratie

Afwezig

Telkens dezelfde fouten maken, waarom overkomt mij dit steeds weer
Afwezig zijn, dagdromen, en verstrooid zijn
Nostalgisch, vroeger was alles beter, heimwee
Neerslachtig, intens verdrietig, zwaar depressief en geen idee waardoor
Uitgeput, lichamelijk en/of geestelijk en reserves zijn leeg
Weinig interesse in alles om je heen, levensmoe en geen vitaliteit
Veel zorgen maken, hoofdpijn en/of piekeren

Eenzaam

Graag in gezelschap en graag praten over jezelf en je problemen
Niet graag stilzitten, altijd maar door, ongeduldig, prikkelbaar of snel geïrriteerd
Weinig emotie tonen, trots en/of gereserveerd naar anderen , afstandelijk en graag dingen zelf oplossen

Overgevoelig

Doen alsof problemen, zorgen en verdriet niet bestaan door ze weg te lachen of grapjes maken of te verbergen achter een masker van vrolijkheid. Een uitweg zoeken
Geen nee durven zeggen, gemakkelijk beïnvloedbaar
Snel gekwetst, jaloers, wantrouwend, achterdochtig, haatgevoelens
Blijf steeds in dezelfde patronen denken en doen, belangrijke veranderingen in het leven, gevoel van belemmering in je leven

Somber

Zelfafkeer, schaamte, huidproblemen, negatieve gedachten over jezelf
Uitstelgedrag en je verantwoordelijkheid niet nemen, teveel hooi op je vork, gevoel van tekortschieten
Anderen kunnen het beter dan ik, minderwaardigheidsgevoel, faalangst
Altijd maar doorgaan onder grote druk zonder klagen, grenzen opzoeken
Schuldgevoel, zelfverwijt en/of perfectionisme
Trauma, shock, verdriet en pijn
Wanhopig, verloren voelen, of ‘vast zitten’
Anderen hebben al het geluk, mij overkomt alles, verbitterd en vol wrok richting het leven

Overbezorgd

Kritisch zijn en je zin doordrukken, onverdraagzaam naar anderen
Veeleisend, bezig met zorgen voor anderen en anderen corrigeren
Jezelf wegcijferen, de regels willen volgen, streng zijn voor jezelf, jezelf dingen ontzeggen
Dingen groter maken dan ze zijn, stress, en duidelijk in je mening
Dominant, ambitieus, rechtlijnig, bazig

En als laatste..