10%

Welkom bij de Bloesembalans Exclusive Blend vragenlijst voor dieren. Deze vragenlijst is bedoeld ter ondersteuning bij het samenstellen van een speciaal op maat gemaakte blend. We begrijpen dat ieder dier uniek is en dat emotionele uitdagingen kunnen variëren in intensiteit en frequentie.

In deze vragenlijst vragen we je om verschillende situaties te beoordelen en aan te geven of ze wel of niet van toepassing zijn. Daarnaast vragen we je om de intensiteit aan te geven van de emoties of situaties die je ervaart bij je dier. Wees gerust, er zijn geen goede of foute antwoorden - jouw eerlijke feedback is van onschatbare waarde voor het samenstellen van de meest effectieve remedie voor jouw dier.

Er komen straks stellingen in verschillende categorieën voorbij. Zit er een stelling bij van toepassing is? Selecteer dan de intensiteit van die stelling door het aantal druppels te selecteren. 1 druppel staat gelijk aan een lage intensiteit, dus de stelling is van toepassing, maar is een lichte mate. 5 druppels staan gelijk aan een hoge intensiteit, dus de stelling is extreem aanwezig.

Laten we samen de weg naar innerlijke balans verkennen. Neem even de tijd om elke vraag zorgvuldig te overwegen en jouw antwoorden nauwkeurig te registreren. We zijn er om jou en je dier te ondersteunen op de reis naar emotioneel welzijn.

Jouw gegevens

Angst of stress

Schichtig, angstig en kat uit de boom kijken, uitzonderlijk gevoelig voor sfeer, veranderingen en gemoedstoestand eigenaar
Bouwt innerlijke spanning op die kan exploderen in hysterisch wangedrag, onbetrouwbaar in zijn reacties, voelbare spanning op spieren
Angst voor specifieke objecten, personen, geluiden, soms zelfs zo bang dat het omslaat in agressie
Extreem bezitterig richting ander dier of mens, vraagt continu om aandacht
Hevige paniek en schrikreacties

Onzekerheid

Toont weinig initiatief, volgt graag een ander, “de meeloper”
Onzeker en snel ontmoedigt
Melancholisch, weinig levenslust, uitgebluste indruk
Bewegelijk en enthousiast totdat er gewerkt moet worden of iets gevraagd wordt, dan een mentaal oververmoeide indruk
Rusteloos, stemmingswisselingen, wisselt in rangorde in de kudde, twijfelaar
Blijft een puber op latere leeftijd, begaafd, leergierig en werklustig, maar verliest snel zijn interesse en kan dan gaan klieren

Afwezig

Hardleers, nieuwsgierig, hekel aan routine, snel verveeld
Moeite met concentratie, kunnen prima alleen zijn, dromerig en afwezig, in zichzelf gekeerd
Moeite na een verhuizing of grote gebeurtenis, negatieve ervaringen uit het verleden
Wisselende stemmingen, niet speels in de wei, in zichzelf gekeerd
Extreem vermoeid na stevige fysieke of mentale inspanning, na ziekte, dracht
Meegaand paard dat uitgeblust lijkt, weinig spelen en interactie, geen plezier
Telkens weer bang voor hetzelfde object, afwezig, onrustig, maar niet onwillig, concentratieproblemen

Eenzaam

Moeilijk alleen zijn, opdringerig, aandacht trekken op een negatieve manier
Gehaast en nonchalant, wil altijd de eerste zijn, ongeduldig, wordt niet graag gestoord
Lichtelijk neerbuigend, geen innig contact met andere dieren of mensen, gereserveerd

Overgevoelig

Conflictvermijdend, graag de harmonie behouden, gaat altijd maar door ook bij pijn en ongemak. Zet vaak onbewust spieren vast
Geen eigen wil, laat zich gebruiken en misbruiken
Wraakzuchtig en afgunstig, voernijd, kan zeer agressief en fel reageren op die specifieke situatie, wantrouwend
Aarzeling tijdens verandering, laatste stap niet durven zetten, preventief voor een verandering zoals verhuizing

Somber

Kunnen slecht tegen chaos of verandering van het dagelijkse patroon, schrikken snel, kieskeurig
Overvraagd waardoor tijdelijke uitputting en depressief, faalangst, overmatig plichtsbesef
Gebrek aan zelfvertrouwen, weinig zelfrespect en staat vaak onderaan de rangorde
Prestatiegericht, doorgaan zonder rem, weinig rust
Voelt zich snel schuldig, kan er niet tegen als er dingen misgaan, perfectionistisch
Trauma, shock, verlies, pijn zonder aanwijsbare reden
Volledig verwaarloosd, lege blik, en naar binnen gekeerd
Boos in het algemeen, ongelukkig, niet bereid om mee te werken, nukkig

Overbezorgd

Onverdraagzaam, gereserveerd, trotse afstandelijkheid door pijn, ondermijnen van jouw zelfvertrouwen als verdediging
Extreem zorgzaam, jaloers, overdreven aandacht vragen, wil iets als tegenprestatie hebben
Ontoegankelijk, serieus, geen tijd voor spelen, altijd bezig
Druk en heftig, niet makkelijk in de omgang, afstandelijk, sterke wil, moeilijk in ontspanning, willen zich graag bewijzen
Dominant op een gemene manier, pester, onvoorspelbaar, boezemt angst in

En als laatste..